การควบคุมคุณภาพ


การตั้งค่าตำแหน่ง

การควบคุมคุณภาพแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ของตัวเองอย่างเคร่งครัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
การบรรจุและการจัดส่ง


ตามความต้องการบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าที่แตกต่างกันผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทุกชนิดได้รับการบรรจุอย่างดีและติดฉลากสำหรับการจัดส่งกระบวนการควบคุมคุณภาพ


กระบวนการผลิตทั้งหมดได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดตามระบบคุณภาพและกระบวนการ
การรับรอง

คุณภาพก่อนความสำคัญของลูกค้า

การจัดการคุณภาพขององค์กรที่สมบูรณ์และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกระตุ้นให้เราปรับปรุงระดับการจัดการภายในอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจในเสถียรภาพและการตรวจสอบย้อนกลับของคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเรา